Disclaimer

 

Als ouder van Tim , die geboren is op 17 april 1994 en overleden is op 11 februari 1997 aan een mitochondriŽle encephalo-myopathie , had ik de behoefte aan enig inzicht in de aangeboren stoornissen van de stofwisseling.

De informatie die ik in de loop van de tijd uit diverse bronnen verzamelde ( andere websites; medische boeken; Encarta, Encyclopśdia Britannica en andere encyclopedieŽn, diverse publicaties etcetera ), heb ik in deze vorm vanaf 1998 op het internet gezet, zodat ook anderen de beschikking kunnen hebben over deze verzamelde en samengebrachte  informatie.

Ik ben dus geen arts en heb ook geen behoefte om daarvoor te studeren. Ik heb geen enkele medische achtergrond, maar ben als ouder van een inmiddels overleden ernstig ziek kind wel ervaringsdeskundige.

Deze website is gemaakt  ter uwer informatie. De gevonden informatie dient u te bespreken met uw arts/specialist.

Er worden geen inkomsten uit deze website gegenereerd;  u zult ook geen reclamebanners aantreffen. De zoekmachines die geplaatst zijn op de website zijn voor het gemak geplaatst en niet om daar inkomsten uit te verkrijgen.

Er wordt bij deze indeling gebruik gemaakt van de analogie van het boek  " The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease " eight edition van Scriver , Beaudet , Sly en Valle, Childs, Kinzler and Vogelstein ;   McGraw-Hill.  
ISBN 0079130356

De meeste linken bij de opsomming en indeling van de stofwisselingsziekten zullen u verwijzen naar :

Online Mendelian Inheritance in Man, OMIM (TM). McKusick-Nathans Institute for Genetic Medicine, Johns Hopkins University (Baltimore, MD) and National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine (Bethesda, MD), 2000.
World Wide Web URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=OMIM
 

Enzym Classificatie nummers :

EC nummers verwijzen naar ExPASy : Expert Protein Analysis System, Swiss Institute of Bioinformatics.  http://www.expasy.ch/

Andere linken zullen u verwijzen naar websites van organisaties of personen die een website onderhouden die over stofwisselingsziekten gaan.

Enkele linken verwijzen u naar ziektebeelden die door mij uit diverse bronnen vertaald zijn. Daar ik geen medicus ben, kan deze informatie achterhaald zijn en/of onjuistheden bevatten.
Nogmaals :Ik ben geen medicus : U dient de gevonden informatie te bespreken met uw arts/specialist.

Deze website is alleen bedoeld ter informatie !!!!

Op grond van bovenstaande kan ik uw medische vragen dus ook niet beantwoorden. Voor medische vragen dient u uw arts/specialist te raadplegen.
Tevens geldt op grond van bovenstaande dat de inhoud van de site ( sinds 1998 ) niet noodzakelijkerwijs actueel is, ondanks het feit dat er op dagelijkse basis aan de site wordt gewerkt.

Indien er mensen zijn die net als ik van mening zijn dat een site als deze een bepaalde toegevoegde waarde heeft en mee willen helpen de site uit te breiden en te onderhouden, dan kunt u mij mailen.Benno Beukema.

 

Tim Beukema 17-04-1994   -   11-02-1997

 

 

Anti-Spam Knop. Schrijf het e-mail adres op, voordat u op de knop drukt


 

Hoofdmenu