Hypoglycáémia

Hypoglykemie ( Hypoglycemie )

Een te laag glucosegehalte van het bloed

 

Hypoglykemie kan worden aangeduid als een biochemisch symptoom die de aanwezigheid aanduid van een onderliggende oorzaak.

Men spreekt van hypoglykemie in de eerste 24 uur na de geboorte indien de plasmaglucoseconcentratie lager is dan 2,2 mmol/l. Daarna geldt de grens van 2,5 mmol/l. Bij grotere kinderen wordt de grens door anderen hoger gelegd. Bij stofwisselingsziekten wordt zelfs 3.0 mmol/l aangehouden als ondergrens voor het starten van therapie omwille van de snelheid van dalen van het bloedsuiker wanneer er disregulatie optreedt. Onder deze grenzen dient men maatregelen te nemen om te concentratie te verhogen.

Omdat glucose de fundamentele energie circulatie van de cel is, zullen stoornissen die de beschikbaarheid van glucose betreffen of het gebruik van glucose betreffen, hypoglykemie veroorzaken.

Daarom is dit een algemeen probleem bij pasgeborenen, hoewel het minder algemeen is bij zuigelingen en kleuters en zeldzaam bij de wat oudere kinderen.  

Oorzaken van hypoglykemie kunnen zijn:

 • Hormonale oorzaken
 • Onvoldoende reserve
 • erfelijke stofwisselingsziekten zoals:
  - Koolhydraat verwerking (ketonurie)
  - gluconeogenese (ketonurie)
  - vetzuuroxidatie (hypoketonurie)
  - vertakte keten aminozuurafbraak (ketonurie)
 • exogene intoxicatie
De meest algemene oorzaak van milde of ernstige hypoglykemie in de kindertijd is door insuline behandeling;  type I  diabetes en een verkeerde samenstelling tussen voedsel, beweging en insuline.

De glucosehomeostase wordt op verschillende niveaus gereguleerd. De exogene glucosevoorraad uit de voeding is na circa 3 tot 6 uur opgebruikt en wordt geleidelijk aangevuld door het vrijkomen van endogene glucose uit glycogeen uit de lever (glycogenolyse).

De glycogeenreserve is op zijn beurt na circa 8 tot 12 uur (afhankelijk van leeftijd en voedingstoestand) uitgeput en wordt geleidelijk vervangen door de glucosenieuwvorming ( gluconeogenese ) uit andere bronnen dan koolhydraten, namelijk uit aminozuren afkomstig van het lichaamseiwit, pyruvaat en glycerol (lypolise).

Wanneer de periode van vasten aanhoudt ( meer dan 15 uren ), wordt het endogene vet verbrand via de vetzuuroxidatie in het mitochondrion. In de meeste organen (niet de hersenen) wordt het eindproduct van de vetzuuroxidatie, acetyl-CoA, volledig verbrand in de citroenzuurcyclus tot CO2 en H2O. Echter, in de lever wordt de acetyl-CoA gebruikt voor de aanmaak van de ketonlichamen β-hydroxyboterzuur en acetylazijnzuur. De ketonlichamen worden op hun beurt door de lever weer geëxporteerd als alternatieve brandstof naar de andere weefsels. Vooral in de hersenen kunnen de ketonlichamen een aanzienlijke bijdrage leveren in de energiebehoefte.

De glycogenolyse en de gluconeogenese worden geactiveerd door onder andere de hormonen glucagon, adrenaline, cortisol en groeihormonen, in de aanwezigheid van een lage insulineconcentratie. Veel enzymdefecten gaan niet alleen gepaard met tekorten van energiesubstraten, maar ook met ophoping van (toxische) producten. Dit komt vooral voor bij enzymdefecten in de stofwisseling van galactose (galactosemie) en fructose (hereditaire fructose intolerantie).

De symptomen van hypoglycemie worden voornamelijk weerspiegeld door twee klinische paden :

Het eerste pad vanwege de activatie van het autonome zenuwstelsel die voor de volgende symptomen zorgen: Zweten, trillen, angst, hartkloppingen, en honger.

De tweede groep symptomen vanwege neuroglycopenie. Dit omvat het onvermogen te concentreren, verwarring, vermoeidheid, moeite met spreken, gedragsveranderingen, incoördinatie ( ontbreken van samenwerking; bijv. spieren ) en slapte.

Niet specifieke symptomen omvatten : Tintelingen in de mond, droge mond, wazig zien, hoofdpijn en misselijkheid.

Het belangrijkste risico van hypoglykemie is het ontstaan van blijvende hersenschade. Aangezien de hersenen in hoge mate, hoewel niet uitsluitend, voor hun stofwisseling afhankelijk zijn van glucose, is preventie van hypoglykemie van groot belang.


 

hypoglycemia e-medicine e-Medicine: Pediatrics, Hypoglycemia
Terug naar hoofdmenu Hoofdmenu


 


 

Anti-Spam Knop. Schrijf het e-mail adres op, voordat u op de knop drukt